RSS

พลังงานลม

พลังงานลม  (Wind Turbine)  

ไม่ต้องซื้อหา แต่เราก็ต้องลงทุน เพื่อทำวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ เพื่อนำพลังงานมาแปรรูปใช้งาน แต่มันยั่งยืนครับ นำพลังงานลมมาแปรรูป ผลิตไฟฟ้า  ใช้วิดน้ำ  ฯลฯ แล้วแต่จะใส่ไอเดียครับ

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: